CYRSIAU HYFFORDDIANT LLESIANT

Mae ein gweithdai hyfforddiant poblogaidd yn cynnig y syniadaeth ddiweddaraf o ran meysydd pwnc llesiant allweddol ar gyfer rheolwyr a thimau. Mae’r sesiynau’n ymarferol ac addysgiadol, yn darparu syniadau ac adnoddau i lywio ac ysbrydoli.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.

Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.