Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Mae’r sesiwn hyfforddi 2 awr hwn wedi ei fwriadu’n bennaf ar gyfer arweinwyr tîm a rheolwyr ac mae’n cynnwys y canlyniadau dysgu a ganlyn.

 • Goruchwyliaeth dda
 • Strwythuro goruchwyliaeth lwyddiannus
 • Cydbwyso – y sefydliad v. yr unigolyn
 • Gosod nodau, targedau, amcanion
 • Cyfathrebu effeithiol – gwrando a holi
 • Rhoi adborth
 • Canolbwyntio ar dwf
 • Sgyrsiau anodd
 • Senarios adborth
 • Gwirio tymheredd y llwyth gwaith
 • Ymgorffori lles mewn goruchwyliaeth

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.