Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae’r sesiwn ar-lein 2 awr yma’n dangos i ni sut i gael sgyrsiau am iechyd meddwl yn y gweithle. Rydym yn archwilio ffyrdd o hyrwyddo diwylliant agored, chwalu stigma a’n cefnogi ein gilydd.

Byddwn yn rhoi arweiniad syml a chlir i chi ynglŷn â sut i gefnogi ein gilydd yn y gwaith.

Mae’n archwilio’r effaith y mae ein hiechyd meddwl yn ei chael arnom yn y gweithle; sut i adnabod arwyddion a symptomau lles sy’n oriog; archwilio straen a’i effeithiau. Gyda llawer o sgiliau ymarferol ac awgrymiadau am ein cefnogi ein hunain a’n cydweithwyr i gadw’n iach yn y gwaith.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.