Lles Corfforol

Yn ystod y sesiwn hwn byddwn yn archwilio ffyrdd o roi hwb i’ch imiwnedd, bwyta’r bwydydd cywir i’ch cadw’n llawn egni, cael noson dda o gwsg a sut i gynnwys ymarfer corff yn eich amserlen brysur.

Bydd y sesiwn hwn yn archwilio dulliau, syniadau a thechnegau nid yn unig i gefnogi eich lles corfforol eich hun ond hefyd les corfforol eich timau a’r gweithle ehangach.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.