Diolch am eich diddordeb yn ein cefnogaeth a hyfforddiant busnes.
 
Cwblhewch y ffurflen isod i’n helpu i ddeall eich anghenion ac i asesu eich cymhwysedd i gael cymorth am ddim drwy’r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith.
 
Bydd ein tîm yn ceisio dod yn ôl atoch o fewn 5 diwrnod gwaith.

Ym mha sir ydych chi'n gweithredu ynddi?

Pa fath o gymorth/hyfforddiant ydych chi’n chwilio amdano?

Sut clywsoch chi am y gwasanaeth?

A ydych yn bodloni'r meini prawf o fod yn BBaCh? h.y. a oes gennych lai na 250 o weithwyr, trosiant blynyddol o ddim mwy na EUR 50 miliwn a mantolen flynyddol o ddim mwy na EUR 43 miliwn