Cynllun Lleihau Carbon

 

Mae RCS wedi ymrwymo i leihau’r effaith mae ein gweithgareddau’n eu cael ar yr amgylchedd.

Byddwn bob amser yn ymdrechu i wella ein perfformiad yn barhaus er mwyn sicrhau bod diogelu’r amgylchedd yn ystyriaeth allweddol ar draws pob agwedd ar y sefydliad.

Mae ein Cynllun Lleihau Carbon yn manylu ar ein hôl-troed carbon sefydliadol, ac yn cadarnhau ein hymrwymiad i leihau allyriadau a chyflawni Sero Net erbyn 2050.