EIN HEFFAITH

Rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant i helpu busnesau adeiladu gweithleoedd hapusach ac iachach, lle gall gweithwyr ffynnu.

 

Defnyddiodd

o fusnesau bach a chanolig ein gwasanaeth cymorth llesiant yn y gwaith yn ystod 2020/21

Rydym yn helpu arweinwyr a rheolwyr i ddarparu cymorth effeithiol i’w timau drwy wella eu dealltwriaeth o faterion llesiant.

 

Cymerodd

o arweinwyr a rheolwyr o fusnesau bach a chanolig ran yn ein hyfforddiant llesiant yn 2020/21.

Mae ein gwasanaeth cymorth yn y gwaith a’n therapïau yn helpu gweithwyr i fynd yn ôl i’r gwaith ar ôl salwch, ac yn atal eraill rhag cymryd amser o’r gwaith.

 

Gwnaethom helpu

o weithwyr i wella eu llesiant yn y gwaith yn 2020/21

Rydym yn helpu pobl i reoli eu llesiant eu hunain yn fwy effeithiol drwy gynnig cymorth therapiwtig proffesiynol.

 

Darparom

awr o therapi corfforol ac iechyd meddwl yn 2020/21

Rydym yn creu cyfleoedd i bobl fwynhau bywydau gwaith diddorol, drwy helpu’r rheiny gydag anghenion iechyd meddwl i oresgyn rhwystrau at waith.

 

Gwnaethom helpu

%

o’n Cleientiaid Mi Fedraf Weithio i ddod o hyd i waith yn 2020/21