Cwsg

Sesiwn 1.5 awr

Archwilio gwyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, gan edrych ar y ffordd y gallwn siapio ein harferion pob dydd, ein hamgylchedd a’n ffordd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg.

Rydym yn archwilio:

  • Colli Cwsg
  • Rhythmau Circadaidd
  • Awgrymiadau Da am Gwsg

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.