Ein tîm

Mae ein tîm ymroddedig yn cynnig brwdfrydedd, sgiliau a phrofiad i helpu ein cleientiaid i wella eu llesiant ar gyfer gwaith. Codwch y ffôn i siarad â’r tîm 01745 336442

Tîm Rheoli​

Ali Thomas

Prif Weithredwr / Chief Executive Officer

Jo Bartlett-Jones

Pennaeth Adnoddau / Head of Resources

Claire Williams

Pennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau / Head of Business Development and Partnerships

Kerry Jones

Pennaeth Gweithrediadau / Head of Operations

Mandy Bowler

Rheolwr Cyflenwi / Delivery Manager

Jan Jones

Administration Manager

Emma Roberts

Arweinydd Partneriaeth / Partnership Lead

Tîm Lles yn y Gweithle

Anna Quinn

Ymgynghorwyr Llesiant yn y Gweithle / Workplace Wellbeing Consultant

Claire Lynch

Ymgynghorwyr Llesiant yn y Gweithle / Workplace Wellbeing Consultant

Holly Smith

Ymgynghorwyr Llesiant yn y Gweithle / Workplace Wellbeing Consultant

Anne Greenall

Swyddog Cymorth / Support Officer

Cefnogaeth Weinyddol​

Lesley Taylor-Williamson

Swyddog Cymorth / Cyllid as Adnoddau / Support Officer / Finance & Resource

Jodie Clacher

Arweinydd Data ac MI / Data and MI Lead

Nicola Williams

Arweinydd Gwasanaethau Cwsmer / Customer Service Lead

Charlotte Chitty

Administrator

Julie Desmond

Administrator

Margaret Evans

Administrator

Nieve Donnelly-Edwards

Administrator

Debra Mason

Administrator

Cerri Steel

Administrator

Tîm Cwnsela

Andrew Boorman

Prif Gwnselydd / Lead Counsellor

Lucy Kelly

Cwnselydd /Counsellor

Cydlynwyr Achosion

Helen Williams

Cydlynydd Achos Arweiniol / Lead Case Coordinator

Stephen Dunne

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Nicola Darton

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Cathryn Dorgan

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Fiona Gresty

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Daniel Killion

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Tîm Mi Fedraf Weithio

 

Christine Swain

Arweinydd Tîm / Team Leader

Debbie Holmes

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Lena Zagel

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Sioned Hughes

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Peter Brannan

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

John Harper

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Amogh Chitkara

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Glanhawr

Gareth Hamer

Cleaner