Cwrdd â’n tîm

Mae ein tîm ymroddedig yn cynnig brwdfrydedd, sgiliau a phrofiad i helpu ein cleientiaid i wella eu llesiant ar gyfer gwaith.

Codwch y ffôn i siarad â’r tîm 01745 336442 neu ebostiwch hello@rcs-wales.co.uk

Tîm Arwain

Ali Thomas

Prif Weithredwr

Jo Bartlett-Jones

Pennaeth Adnoddau

Kerry Jones

Pennaeth Gweithrediadau

Tîm Gweithrediadau

Sion Jones

Rheolwr Gweithrediadau

Eve Pugh

Cydlynydd Gwasanaethau Cwnsela

Rachel Davies

Rheolwr Ardal - Bae Abertawe

Tracey Hargreaves

Rheolwr Ardal - Gogledd Cymru

Cydlynwyr Cymorth Cleientiaid

Helen Williams

Uwch Gydlynydd Cefnogi Cleientiaid

Peter Brannan
Nicola Darton
Stephen Dunne
Keely Golden
Rachel Heeney
Lucy Hirst
Debbie Holmes
Jessamy Lambert
Naomi Shilling
Jade Jackson
Carly Lamb

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

MarketingRCS@rcs-wales.co.uk

Sian Parry

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Emma Roberts

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Ymgysylltiad Busnes a Hyfforddiant

Wellbeing@rcs-wales.co.uk

Vanessa Trimble

Rheolwr Ymgysylltu a Hyfforddiant Busnes

Claire Lynch

Rheolwr Cwricwlwm

Anne Greenall

Swyddog Cymorth

Sara Timothy

Hyfforddwr Llesiant

Cefnogaeth Cyllid ac AD

Lesley Taylor-Williamson

Cyllid as Adnoddau

Rebecca Tillotson

Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Tîm Gweinyddol

Jan Jones

Rheolwr Gweinyddol

Gemma Clifton

Gweinyddwr Cleient

Gweinyddwyr Cleient

Cerri Steel

Uwch Weinyddwr Cleient

Charlotte Chitty
Nicola Williams
Sheena Roberts
Gemma Williams
Kim Prime

Gweinyddwyr

Gillian Hardie

Glanhawr

Gareth Hamer