Ein tîm

Mae ein tîm ymroddedig yn cynnig brwdfrydedd, sgiliau a phrofiad i helpu ein cleientiaid i wella eu llesiant ar gyfer gwaith. Codwch y ffôn i siarad â’r tîm 01745 336442

Uwch Dîm Arwain

Ali Thomas

Prif Weithredwr / Chief Executive Officer

Jo Bartlett-Jones

Pennaeth Adnoddau / Head of Resources

Kerry Jones

Pennaeth Gweithrediadau / Head of Operations

Tîm Rheoli

Jan Jones

Rheolwr Gweinyddol / Administration Manager

Vanessa Trimble

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Business Engagement and Training Manager

Sion Jones

Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager

Sian Parry

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communications and Engagement Manager

Claire Lynch

Rheolwr Cwricwlwm / Curriculum Manager

Cefnogaeth Marchnata

Emma Roberts

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communication and Engagement Officer

Amelia Gill

Swyddog Marchnata / Marketing Officer

Cefnogaeth Cyllid ac AD

Lesley Taylor-Williamson

Swyddog Cymorth / Cyllid as Adnoddau / Support Officer / Finance & Resource

Rebecca Tillotson

Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol / Human Resources & Organisational Development Officer

Cymorth Busnes

Jodie Clacher

Arweinydd Systemau a Pherfformiad/ Systems and Performance Lead

Anne Greenall

Swyddog Cymorth / Support Officer

Cydlynwyr Achosion

Helen Williams

Uwch Gydlynydd Achos / Senior Case Coordinator

Debbie Holmes

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Stephen Dunne

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Nicola Darton

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Peter Brannan

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Carly Masterson

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Jessamy Lambert

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Rachel Heeney

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Lucy Hirst

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Keely Golden

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Naomi Shilling

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Rachel Davies

Rheolwr Ardal Bae Abertawe / Area Manager – Swansea Bay

Tracey Hargreaves

Rheolwr Ardal Gogledd Cymru / Area Manager – North Wales

Cefnogaeth Weinyddol

Cerri Steel

Gweinyddwr Cleient/ Senior Client Administrator

Charlotte Chitty

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Nicola Williams

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Sheena Roberts

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Katie McKeown

Gweinyddwr/ Administrator

Gillian Hardie

Gweinyddwr/ Administrator

Glanhawr

Gareth Hamer

Cleaner