Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Mae’r ffordd yr ydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut yr ydym yn meddwl amdanom ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio a wnawn. Mae meddyliau yr ydym yn eu cael yn rheolaidd yn dechrau dod yn bethau a gredwn ac, yn y tymor hirach, gall yr hyn a gredwn ddechrau dylanwadu ar ein lles – os yw’r rhan fwyaf o’n meddyliau’n negyddol yna gallwn ddechrau creu meddyliau negyddol mwy awtomatig, felly rydym yn fwy tebygol o weld mwy o brofiadau, rhyngweithio ac ymgysylltu negyddol drwy gydol y dydd. Gall meddwl positif helpu i ail siapio ac ailgyfeirio rhai o’r meddyliau negyddol a’n helpu i ddechrau creu meddyliau awtomatig mwy cadarnhaol sy’n gallu helpu ein lles yn gyffredinol.

Yn ystod y weminar hon, byddwn yn archwilio sut y mae meddwl cadarnhaol yn gallu ein helpu i ffynnu a blodeuo yn y gweithle. Byddwn yn dysgu am strategaethau, adnoddau ac offer sy’n gallu ein helpu i ddechrau ychwanegu meddwl cadarnhaol i mewn i’n bywydau pob dydd.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.