Iechyd a Lles Dynion

Sesiwn 2 awr

Rydym yn rhannu gwybodaeth arbenigol y gallwn uniaethu â hi am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y mae dynion yn eu hwynebu, awgrymu ffyrdd ymarferol o ymdrin â’r materion hyn, a dangos sut i gael gafael ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth pellach.

Rydym yn archwilio:

  • Seicoleg dynion a sut mae’n berthnasol i iechyd a lles dynion
  • Cyflyrau iechyd meddwl a chorfforol allweddol a wynebir gan ddynion
  • Creu cynllun gweithredu cefnogol

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.