Ymwybyddiaeth am y Menopos

Sesiwn 2 awr

Mae deall a gwella’r drafodaeth am y menopos a’i effeithiau ar fenywod yn y gweithle’n gallu helpu cyflogwyr i gefnogi’r rheiny sy’n cael y symptomau.

Rydym yn archwilio:

  • Y menopos a’i effeithiau ar fenywod
  • Pam y dylai cyflogwr gynnig cymorth

Addasiadau rhesymol yn y gweithle.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.