Sgyrsiau Lles

Sesiwn 2 awr

Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad cadarnhaol yn y gweithle.

Mae’r cwrs yn archwilio:

  • mser, lle a gofod i gael sgyrsiau lles
  • Techneg holi TED
  • Modelu ymddygiad i gymheiriaid a thechnegau gwrando

Mae’r cwrs yn cynnwys:

  • Pecyn Cymorth a Dangos y Ffordd
  • Tystysgrif am bresenoldeb ar y cwrs

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.