Cymhelliant a Gwydnwch

Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain?

Cadw’n iach ac aros yn y gwaith.

Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol yn gallu galluogi i bob gweithiwr gadw’n iach ynddynt eu hunain, yn gadarnhaol yn eu timau ac yn effeithiol yn eu rolau.

Gallwch ddod o hyd i restr o’n cyrsiau i ddod ar ein tudalen Eventbrite yma. Os rydych yn BBaCh (llai na 250 o weithwyr) yng Ngogledd, Gorllewin neu Dde Orllewin Cymru gall yr hyfforddiant hwn fod am ddim, cysylltwch â wellbeing@rcs-wales.co.uk i wirio cymhwysedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cwrs ar gyfer eich tîm yn unig, neu os hoffech raglen sydd yn bodloni eich anghenion chi, cysylltwch â ni heddiw.