Meet our team

Our dedicated team brings passion, skills and experience to helping our clients improve their wellbeing for work. You can reach any of the team on 01745 336442

Senior Leadership Team 

Ali Thomas

Prif Weithredwr / Chief Executive Officer

Jo Bartlett-Jones

Pennaeth Adnoddau / Head of Resources

Kerry Jones

Pennaeth Gweithrediadau / Head of Operations

Management Team

Jan Jones

Rheolwr Gweinyddol / Administration Manager

Vanessa Trimble

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Business Engagement and Training Manager

Sion Jones

Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager

Sian Parry

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communications and Engagement Manager

Claire Lynch

Rheolwr Cwricwlwm / Curriculum Manager

Marketing Support

Emma Roberts

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu / Communication and Engagement Officer

Amelia Gill

Swyddog Marchnata / Marketing Officer

Finance and HR support

Lesley Taylor-Williamson

Swyddog Cymorth / Cyllid as Adnoddau / Support Officer / Finance & Resource

Rebecca Tillotson

Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol / Human Resources & Organisational Development Officer

Business Support

Jodie Clacher

Arweinydd Systemau a Pherfformiad/ Systems and Performance Lead

Anne Greenall

Swyddog Cymorth / Support Officer

Case Co-ordinators

Helen Williams

Uwch Gydlynydd Achos / Senior Case Coordinator

Debbie Holmes

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Stephen Dunne

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Nicola Darton

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Peter Brannan

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Carly Masterson

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Jessamy Lambert

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Rachel Heeney

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Lucy Hirst

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Keely Golden

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Naomi Shilling

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Rachel Davies

Rheolwr Ardal Bae Abertawe / Area Manager – Swansea Bay

Tracey Hargreaves

Rheolwr Ardal Gogledd Cymru / Area Manager – North Wales

Admin Support

Cerri Steel

Gweinyddwr Cleient/ Senior Client Administrator

Charlotte Chitty

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Nicola Williams

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Sheena Roberts

Gweinyddwr Cleient/ Client Administrator

Katie McKeown

Gweinyddwr/ Administrator

Gillian Hardie

Gweinyddwr/ Administrator

Cleaner

Gareth Hamer

Cleaner