Meet our team

Our dedicated team brings passion, skills and experience to helping our clients improve their wellbeing for work. You can reach any of the team on 01745 336442

Management Team

Ali Thomas

Prif Weithredwr / Chief Executive Officer

Jo Bartlett-Jones

Pennaeth Adnoddau / Head of Resources

Claire Williams

Pennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau / Head of Business Development and Partnerships

Kerry Jones

Pennaeth Gweithrediadau / Head of Operations

Mandy Bowler

Rheolwr Cyflenwi / Delivery Manager

Jan Jones

Administration Manager

Emma Roberts

Arweinydd Partneriaeth / Partnership Lead

Christine Swain

Service Development Manager / Rheolwr Datblygu Gwasanaeth

Fiona Gresty

Commercial Lead / Arweinydd Masnachol

Workplace Wellbeing Team

Claire Lynch

Ymgynghorwyr Llesiant yn y Gweithle / Workplace Wellbeing Consultant

Holly Smith

Ymgynghorwyr Llesiant yn y Gweithle / Workplace Wellbeing Consultant

Anne Greenall

Swyddog Cymorth / Support Officer

Admin Support

Lesley Taylor-Williamson

Swyddog Cymorth / Cyllid as Adnoddau / Support Officer / Finance & Resource

Jodie Clacher

Arweinydd Data ac MI / Data and MI Lead

Nicola Williams

Arweinydd Gwasanaethau Cwsmer / Customer Service Lead

Charlotte Chitty

Case Coordinator / Cydlynydd Achos

Julie Desmond

Administrator

Margaret Evans

Administrator

Nieve Donnelly-Edwards

Administrator

Debra Mason

Administrator

Cerri Steel

Administrator

Counselling Team

Andrew Boorman

Prif Gwnselydd / Lead Counsellor

Lucy Kelly

Cwnselydd /Counsellor

Case Co-ordinators

Helen Williams

Cydlynydd Achos Arweiniol / Lead Case Coordinator

Stephen Dunne

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Nicola Darton

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Cathryn Dorgan

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Sile Macraghnaill

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Rachel Heeney

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

Jessamy Lambert

Cydlynydd Achos / Case Coordinator

I Can Work Team

John Harper

Team Leader / Arweinydd Tîm

Debbie Holmes

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Lena Zagel

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Sioned Hughes

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Peter Brannan

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Vanessa Trimble

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Hayley Lloyd Roberts

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Peter Brannan

Arbenigwr ar Gyflogaeth / Employment Specialist

Cleaner

Gareth Hamer

Cleaner