Hyfforddiant Hyrwyddwr Yn Y Gwaith Lles sept 20

Hyfforddiant Hyrwyddwyr Lles Yn Y Gwaith Tue, Sep 20, 10:00am – 1:00pm Bydd ein cwrs di-gost yn eich helpu i gyflwyno ‘hyrwyddwyr llesiant’ i’ch gweithle. Mae hyrwyddwr llesiant yno ar gyfer cydweithwyr pan fydd angen clust i wrando arnynt, yn cyfeirio at ble i...

Meddwl yn yr Gweithle 21st sept

Meddwl yn yr Gweithle Wed, Sep 21, 10:00am – 11:30am Adeiladwch wytnwch, cynyddwch ymwybyddiaeth, adnabyddwch adegau pan fydd angen eich cefnogaeth ar aelodau tîm. Mae’r weminar hon yn ymwneud ag archwilio’r effaith y mae ein hiechyd meddwl yn ei chael arnom yn...

Iechyd a Lles Dynion Sep 27

Iechyd a Lles Dynion Tue, Sep 27, 10:00am – 12:00pm ​Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o seicoleg gwrywaidd, a sut mae hyn yn berthnasol i iechyd a lles dynion. Rydym yn rhannu gwybodaeth arbenigol a chyfnewidiol am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y...

Dod yn Gyflogwr Lles Sept 28

Dod yn Gyflogwr Lles Wed, Sep 28, 9:30am – 10:30am Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu Polisi Llesiant, neu sut i newid eich strwythurau i gefnogi unigolion sy’n cael trafferth. Mae’n anodd cydbwyso anghenion busnes a therfynau amser â lleihau straen...

Ymwybyddiaeth Menopos Oct 18

Ymwybyddiaeth Menopos Tue, Oct 18, 10:00am – 11:30am Ymunwch â ni ar ein gweminar ymwybyddiaeth Menopos i ddarganfod mwy am Menopos a’i effeithiau ar fenywod yn y gweithle. Mae’r gweminar yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i ddynion a merched yn eich...