Newyddion a Nodweddion RCS

Partneriaeth RCS a Able Futures

Partneriaeth RCS a Able Futures

Mae RCS a Able Futures yn dod ynghyd yr wythnos hon i lansio partneriaeth gyffrous ac arloesol i gefnogi llesiant emosiynol pobl mewn gwaith ledled Gogledd Cymru. Ers iddo lansio yn 2015, mae Gwasanaeth Cyngor yn y Gwaith blaenllaw RCS a ariennir gan Gronfa...

Gwobr Gymunedol Terfynwr Ardal

Gwobr Gymunedol Terfynwr Ardal

Mae RCS yn hynod falch o gael ei ddewis i fynd i rownd derfynol yr ardal yng ngwobrau busnes cymunedol y flwyddyn FSB 2019. Mae’r rhain yn dod yn wobrau y mae galw mawr amdanynt yn y sector busnes – rydym yn edrych ymlaen yn fawr at seremoni wobrwyo Cymru yng...

Dathlu degawd o lwyddiant

Dathlu degawd o lwyddiant

Dathlodd RCS ddegawd o lwyddiant ddydd Iau mewn dathliad ysblennydd ym mwyty 1891 ym Mhafiliwn y Rhyl - cafodd y cwmni hefyd wybod bod y pecyn cyllid ar gyfer ei wasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn mynd i gael ei ymestyn. Wrth siarad fel gŵr gwadd yn y digwyddiad...

Why Should YOU Contribute to a Pension

Why Should YOU Contribute to a Pension

Why Should YOU Contribute to a Pension We are marking Pensions Awareness Day (Sep 15th) by organising for a financial advisor to talk to our staff about the forthcoming changes to company pensions, and the benefits of investing in a pension fund. To tie in...

Marc Ansawdd PQASSO

Marc Ansawdd PQASSO

Mae RCS yn falch o fod wedi derbyn Marc Ansawdd PQASSO ar Lefel 2 yn ddiweddar yn dilyn proses hunanasesu a dilysu allanol dros gyfnod o flwyddyn. Mae PQASSO yn farc ansawdd sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol, sy’n berthnasol i waith elusennau a sefydliadau eraill...

Gwobr Aur

Gwobr Aur

Rydym yn falch iawn fod ein Gwobr Aur Iechyd y Gweithle Bach wedi ei ail-ddilysu yn dilyn ailasesiad ym mis Chwefror 2018. Y wobr yw’r nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles, ac mae’n fesur o ymrwymiad y sefydliad i les yn y gweithle. RCS oedd y sefydliad...

RCS yn croesawu Cadeirydd newydd

RCS yn croesawu Cadeirydd newydd

Estynnwyd croeso cynnes i Gadeirydd newydd ein Bwrdd Gweithredol, yr Athro John Parkinson, yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn ddiweddar...
Symud o

Symud o

Rydyn ni’n dechrau cynnal dosbarthiadau ymarfer ysgafn yn ein safle yn y Rhyl, wedi i ni dderbyn arian drwy Gronfa Gymunedol Santander. Gweler ein tudalen digwyddiadau am ragor o fanylion am ddosbarthiadau a sut i gadw lle.