Estyniad Gallaf Weithio

Estyniad Gallaf Weithio

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus o 12 mis, lle cafodd 500 o unigolion gymorth ledled Gogledd Cymru, mae ein rhaglen beilot Gallaf Weithio bellach wedi’i hymestyn am chwe mis arall, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Mae’r estyniad i’w groesawu o...
RCS yn ennill Gwobr Llesiant

RCS yn ennill Gwobr Llesiant

Roeddem yn falch iawn o fod wedi cael ein cyhoeddi fel enillydd ‘Gwobr Llesiant’ Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn 2020. Gwnaed y cyhoeddiad yn Nigwyddiad Dathlu Busnesau Bach Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mawrth. Mae’r wobr...
£1,700 o rodd i RCS

£1,700 o rodd i RCS

Casglwyd £1700 gan westeion ym mhriodas Chrissie a Huw Bill o Sir Ddinbych yn ystod Gorffennaf 2019, wedi i’r pâr priod ofyn am gyfraniadau i’r RCS yn hytrach nag anrhegion priodas. Chrissie wnaeth y cais gan iddi dderbyn cymorth gan ein Gwasanaeth Cymorth yn y...
Partneriaeth RCS a Able Futures

Partneriaeth RCS a Able Futures

Mae RCS a Able Futures yn dod ynghyd yr wythnos hon i lansio partneriaeth gyffrous ac arloesol i gefnogi llesiant emosiynol pobl mewn gwaith ledled Gogledd Cymru. Ers iddo lansio yn 2015, mae Gwasanaeth Cyngor yn y Gwaith blaenllaw RCS a ariennir gan Gronfa...