Webinars

Yn ystod yr argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol. Cliciwch i gofrestru ar Eventbrite.

“Roedd yn hynod addysgiadol, yn ddiddorol ac yn procio’r meddwl a byddaf yn defnyddio llawer o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu i’m helpu gyda fy lles fy hun, yn ogystal â chael dealltwriaeth well o sut i gefnogi eraill gyda’u lles.” –Hyrwyddo eich Lles Seicolegol, Awst 2020.

“Yn sicr werth yr amser, byddwn yn argymell RCS i gyd-weithwyr a byddaf yn cadw llygad am weminarau a chyflwyniadau pellach. Diolch!” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd I’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

“Fe wnes i wir fwynhau’r cyflwyniad a llyfnder y ffordd y cafodd ei gyflwyno. Roedd yn teimlo fel bod RCS wedi cymryd llawer o wybodaeth a allai fod yn gymhleth a’i gwneud yn hygyrch i bawb.” – Cefnogi Iechyd a Lles Meddyliol Gweithwyr, Gorffennaf 2020.

“Gwybodaeth ddefnyddiol a phwysig iawn. Roeddwn i’n ei gweld yn ffordd dda iawn o ddysgu a gan nad oedd yn rhaid i mi deithio er mwyn cymryd rhan, roedd yn ddefnydd effeithiol iawn o’m hamser.” – Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd i’r Gweithle, Gorffennaf 2020.

Hyfforddiant Hyrwyddwr Lles yn y Gweithle 27th April

Hyfforddiant Hyrwyddwr Lles yn y Gweithle

Pwy fydd yn hyrwyddo lles yn eich gweithle?

27th April – 9:30- 12:30pm

Mae ein rhaglen Hyrwyddwr Lles dysgu o bell unigryw ar agor nawr!
Bydd ein cwrs newydd, wedi’i ariannu’n llawn, yn eich helpu chi i gyflwyno ‘hyrwyddwyr lles’ i’ch gweithle. Mae hyrwyddwr lles yno i gydweithwyr pan mae angen clust i wrando arnynt, arwain trafodaethau, cyfeirio at lefydd i fynd am gymorth arbenigol petai’r angen yn codi, darparu unigolyn cyswllt i ddatrys problemau cyn iddynt waethygu, a hybu diwylliant iachach yn y gweithle.

This event will be delivered through the medium of English only.

Hybu Lles Corfforol eich Timau May 18

Hybu Lles Corfforol eich Timau

Wed, May 18, 10:00am – 11:00am

Bydd y sesiwn yn archwilio dulliau, syniadau a thechnegau syml a hygyrch i gefnogi lles corfforol eich hun a helpu i hybu lles corfforol eich timau a’ch gweithle ehangach.

Expires Thursday May 19th, 2022 11:03am

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Menopos i Dimau May 24

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Menopos i Dimau

Tue, May 24, 10:00am – 11:30am

Ymunwch â ni ar ein gweminar ymwybyddiaeth Menopos i ddarganfod mwy am Menopos a’i effeithiau ar fenywod yn y gweithle. Mae’r gweminar yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i ddynion a merched yn eich timau. Gadewch i ni dorri’r stigma am y menopos yn y gwaith.

Expires Tuesday May 24th, 2022 11:47am

Hyfforddiant Hyrwyddwr Yn Y Gwaith Lles Jun 9

Hyfforddiant Hyrwyddwyr Lles Yn Y Gwaith

Thurs, Jun 9, 9:30am – 12:30pm

Bydd ein cwrs di-gost yn eich helpu i gyflwyno ‘hyrwyddwyr llesiant’ i’ch gweithle. Mae hyrwyddwr llesiant yno ar gyfer cydweithwyr pan fydd angen clust i wrando arnynt, yn cyfeirio at ble i fynd am gymorth arbenigol os oes angen, yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer problemau sydyn, ac yn ysgogi diwylliant iachach yn y gweithle. Ar ôl mynychu’r hyfforddiant hwn, byddwch yn cael mynediad at becyn adnoddau llesiant a’n Rhwydwaith Hyrwyddwyr Lles.

Expires Friday June 10th, 2022 12:03pm