Rydyn ni’n dechrau cynnal dosbarthiadau ymarfer ysgafn yn ein safle yn y Rhyl, wedi i ni dderbyn arian drwy Gronfa Gymunedol Santander. Gweler ein tudalen digwyddiadau am ragor o fanylion am ddosbarthiadau a sut i gadw lle.