Cefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Gweithwyr Allweddol

Dydd Mawrth 8fed Gorffennaf am 10am

Mae gweithwyr allweddol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a manwerthu yn wynebu lefelau heb eu tebyg o straen a gorbryder, wrth iddynt risgio eu hiechyd eu hunain i ddarparu gwasanaethau rheng flaen. Mae’r weminar hon yn edrych ar beth all cyflogwyr ei wneud i helpu’r rhan allweddol hon o’r gweithlu i gynnal gwytnwch a llesiant.