Cefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Gweithwyr

Dydd Mercher 22 Gorffennaf am 10am

Wrth i ni gyd wynebu ein heriau personol wrth ymdopi â’r ‘normal newydd’, mae’n fwy pwysig nag erioed i gyflogwyr weithredu er mwyn monitro a chefnogi iechyd meddwl y gweithlu.

Rydym yn edrych ar sut mae Cvoid-19 yn effeithio ar iechyd seicolegol gweithwyr, a pha gamau rhagweithiol y gall cyflogwyr eu cymryd i helpu staff i barhau’n wydn yn ystod y cyfnod ansicr hwn.