Cymhelliant a Gwydnwch

Cymhelliant a Gwydnwch

Yn ôl i bob cwrs Cymhelliant a Gwydnwch Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain? Cadw’n iach ac aros yn y gwaith. Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol...
Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Yn ôl i bob cwrs Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol Sesiwn 2 awr Mae llawer ohonom yn poeni am effaith y cynnydd mewn costau byw. Gan ddefnyddio pethau a ddysgwyd o seicoleg gadarnhaol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), byddwch yn derbyn awgrymiadau defnyddiol am...
Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Cwsg

Cwsg

Yn ôl i bob cwrs Cwsg Sesiwn 1.5 awr Archwilio gwyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, gan edrych ar y ffordd y gallwn siapio ein harferion pob dydd, ein hamgylchedd a’n ffordd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg. Rydym yn archwilio: Colli Cwsg Rhythmau Circadaidd Awgrymiadau...
Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles Mae deall achosion ac effaith straen yn y gweithle’n gallu helpu i ddatblygu’r hyder i fynd i’r afael yn uniongyrchol â straen yn y gwaith – Hybu gwytnwch ac ymgysylltiad o fewn eich timau, gan greu...