Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Ymwybyddiaeth am y Menopos

Ymwybyddiaeth am y Menopos

Yn ôl i bob cwrs Ymwybyddiaeth am y Menopos Sesiwn 2 awr Mae deall a gwella’r drafodaeth am y menopos a’i effeithiau ar fenywod yn y gweithle’n gallu helpu cyflogwyr i gefnogi’r rheiny sy’n cael y symptomau. Rydym yn archwilio: Y menopos a’i effeithiau ar fenywod Pam...
Cwsg

Cwsg

Yn ôl i bob cwrs Cwsg Sesiwn 1.5 awr Archwilio gwyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, gan edrych ar y ffordd y gallwn siapio ein harferion pob dydd, ein hamgylchedd a’n ffordd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg. Rydym yn archwilio: Colli Cwsg Rhythmau Circadaidd Awgrymiadau...