Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Yn ôl i bob cwrs Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Mae ein cwrs hyfforddiant, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru, yn darparu arweiniad a chymorth arbenigol i chi i gydnabod a chefnogi anghenion iechyd meddwl y bobl o’ch cwmpas, fel ffrindiau, aelodau teulu a...
Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Yn ôl i bob cwrs Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle Mae’r ffordd yr ydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut yr ydym yn meddwl amdanom ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio a wnawn. Mae meddyliau yr ydym yn eu cael yn rheolaidd yn dechrau dod yn bethau a...
Cymhelliant a Gwydnwch

Cymhelliant a Gwydnwch

Yn ôl i bob cwrs Cymhelliant a Gwydnwch Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain? Cadw’n iach ac aros yn y gwaith. Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol...
Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Yn ôl i bob cwrs Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol Sesiwn 2 awr Mae llawer ohonom yn poeni am effaith y cynnydd mewn costau byw. Gan ddefnyddio pethau a ddysgwyd o seicoleg gadarnhaol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), byddwch yn derbyn awgrymiadau defnyddiol am...
Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...