Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Iechyd a Lles Dynion

Iechyd a Lles Dynion

Yn ôl i bob cwrs Iechyd a Lles Dynion Sesiwn 2 awr Rydym yn rhannu gwybodaeth arbenigol y gallwn uniaethu â hi am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y mae dynion yn eu hwynebu, awgrymu ffyrdd ymarferol o ymdrin â’r materion hyn, a dangos sut i gael gafael ar...
Hyrwyddwr Lles

Hyrwyddwr Lles

Yn ôl i bob cwrs Hyrwyddwr Lles Gall unrhyw un fod yn Hyrwyddwr Lles gwych os ydyn nhw’n dda am wrando, yn teimlo empathi ac yn gwybod i le i gyfeirio pobl i gael cymorth a chefnogaeth. Mae’r sesiwn hyfforddi 3 awr hwn yn dilyn model o gynorthwyo cymheiriaid, gan...
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Yn ôl i bob cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mae’r sesiwn ar-lein 2 awr yma’n dangos i ni sut i gael sgyrsiau am iechyd meddwl yn y gweithle. Rydym yn archwilio ffyrdd o hyrwyddo diwylliant agored, chwalu stigma a’n cefnogi ein gilydd. Byddwn yn rhoi arweiniad syml a...