Ymwybyddiaeth am y Menopos

Ymwybyddiaeth am y Menopos

Yn ôl i bob cwrs Ymwybyddiaeth am y Menopos Sesiwn 2 awr Mae deall a gwella’r drafodaeth am y menopos a’i effeithiau ar fenywod yn y gweithle’n gallu helpu cyflogwyr i gefnogi’r rheiny sy’n cael y symptomau. Rydym yn archwilio: Y menopos a’i effeithiau ar fenywod Pam...
Cwsg

Cwsg

Yn ôl i bob cwrs Cwsg Sesiwn 1.5 awr Archwilio gwyddoniaeth a phwysigrwydd cwsg, gan edrych ar y ffordd y gallwn siapio ein harferion pob dydd, ein hamgylchedd a’n ffordd o feddwl i wella ansawdd ein cwsg. Rydym yn archwilio: Colli Cwsg Rhythmau Circadaidd Awgrymiadau...
Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles Mae deall achosion ac effaith straen yn y gweithle’n gallu helpu i ddatblygu’r hyder i fynd i’r afael yn uniongyrchol â straen yn y gwaith – Hybu gwytnwch ac ymgysylltiad o fewn eich timau, gan greu...
Hyrwyddwr Lles

Hyrwyddwr Lles

Yn ôl i bob cwrs Hyrwyddwr Lles Gall unrhyw un fod yn Hyrwyddwr Lles gwych os ydyn nhw’n dda am wrando, yn teimlo empathi ac yn gwybod i le i gyfeirio pobl i gael cymorth a chefnogaeth. Mae’r sesiwn hyfforddi 3 awr hwn yn dilyn model o gynorthwyo cymheiriaid, gan...
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Yn ôl i bob cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mae’r sesiwn ar-lein 2 awr yma’n dangos i ni sut i gael sgyrsiau am iechyd meddwl yn y gweithle. Rydym yn archwilio ffyrdd o hyrwyddo diwylliant agored, chwalu stigma a’n cefnogi ein gilydd. Byddwn yn rhoi arweiniad syml a...