Lles Corfforol

Lles Corfforol

Yn ôl i bob cwrs Lles Corfforol Yn ystod y sesiwn hwn byddwn yn archwilio ffyrdd o roi hwb i’ch imiwnedd, bwyta’r bwydydd cywir i’ch cadw’n llawn egni, cael noson dda o gwsg a sut i gynnwys ymarfer corff yn eich amserlen brysur. Bydd y sesiwn hwn yn archwilio dulliau,...
Cymhelliant a Gwydnwch

Cymhelliant a Gwydnwch

Yn ôl i bob cwrs Cymhelliant a Gwydnwch Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain? Cadw’n iach ac aros yn y gwaith. Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol...
Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Yn ôl i bob cwrs Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol Sesiwn 2 awr Mae llawer ohonom yn poeni am effaith y cynnydd mewn costau byw. Gan ddefnyddio pethau a ddysgwyd o seicoleg gadarnhaol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), byddwch yn derbyn awgrymiadau defnyddiol am...
Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Iechyd a Lles Dynion

Iechyd a Lles Dynion

Yn ôl i bob cwrs Iechyd a Lles Dynion Sesiwn 2 awr Rydym yn rhannu gwybodaeth arbenigol y gallwn uniaethu â hi am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y mae dynion yn eu hwynebu, awgrymu ffyrdd ymarferol o ymdrin â’r materion hyn, a dangos sut i gael gafael ar...