Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Yn ôl i bob cwrs Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle Mae’r ffordd yr ydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut yr ydym yn meddwl amdanom ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio a wnawn. Mae meddyliau yr ydym yn eu cael yn rheolaidd yn dechrau dod yn bethau a...
Cymhelliant a Gwydnwch

Cymhelliant a Gwydnwch

Yn ôl i bob cwrs Cymhelliant a Gwydnwch Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain? Cadw’n iach ac aros yn y gwaith. Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol...
Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Yn ôl i bob cwrs Goruchwyliaeth a Pherfformiad Mae’r sesiwn hyfforddi 2 awr hwn wedi ei fwriadu’n bennaf ar gyfer arweinwyr tîm a rheolwyr ac mae’n cynnwys y canlyniadau dysgu a ganlyn. Goruchwyliaeth dda Strwythuro goruchwyliaeth lwyddiannus Cydbwyso – y sefydliad v....
Rheoli Timau drwy Newid

Rheoli Timau drwy Newid

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Timau drwy Newid Rydym yn edrych ar fodelau o reoli newid effeithiol sydd wedi eu profi, ac yn cyflwyno ffyrdd creadigol ac ymarferol o hyrwyddo cyfathrebu clir yn ystod adegau o newid yn y gweithle. Rydym yn amlinellu beth mae newid yn ei...
Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith

Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith Mae’r sesiwn hwn yn archwilio achosion ac effaith absenoldeb, ac yn archwilio amrywiaeth o strategaethau i atal a gostwng absenoldeb. Gall absenoldeb gael effaith fawr ar gynhyrchiant, elw...