Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Yn ôl i bob cwrs Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle Mae’r ffordd yr ydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut yr ydym yn meddwl amdanom ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio a wnawn. Mae meddyliau yr ydym yn eu cael yn rheolaidd yn dechrau dod yn bethau a...
Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Yn ôl i bob cwrs Goruchwyliaeth a Pherfformiad Mae’r sesiwn hyfforddi 2 awr hwn wedi ei fwriadu’n bennaf ar gyfer arweinwyr tîm a rheolwyr ac mae’n cynnwys y canlyniadau dysgu a ganlyn. Goruchwyliaeth dda Strwythuro goruchwyliaeth lwyddiannus Cydbwyso – y sefydliad v....
Rheoli Timau drwy Newid

Rheoli Timau drwy Newid

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Timau drwy Newid Rydym yn edrych ar fodelau o reoli newid effeithiol sydd wedi eu profi, ac yn cyflwyno ffyrdd creadigol ac ymarferol o hyrwyddo cyfathrebu clir yn ystod adegau o newid yn y gweithle. Rydym yn amlinellu beth mae newid yn ei...
Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Straen a Defnyddio Cynlluniau Gweithredu Lles Mae deall achosion ac effaith straen yn y gweithle’n gallu helpu i ddatblygu’r hyder i fynd i’r afael yn uniongyrchol â straen yn y gwaith – Hybu gwytnwch ac ymgysylltiad o fewn eich timau, gan greu...