Rheoli Timau drwy Newid

Rheoli Timau drwy Newid

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Timau drwy Newid Rydym yn edrych ar fodelau o reoli newid effeithiol sydd wedi eu profi, ac yn cyflwyno ffyrdd creadigol ac ymarferol o hyrwyddo cyfathrebu clir yn ystod adegau o newid yn y gweithle. Rydym yn amlinellu beth mae newid yn ei...
Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith

Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith

Yn ôl i bob cwrs Rheoli Absenoldeb Salwch a Sgyrsiau Dychwelyd i’r Gwaith Mae’r sesiwn hwn yn archwilio achosion ac effaith absenoldeb, ac yn archwilio amrywiaeth o strategaethau i atal a gostwng absenoldeb. Gall absenoldeb gael effaith fawr ar gynhyrchiant, elw...
Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol

Yn ôl i bob cwrs Iechyd Meddwl ar gyfer Lles Ariannol Sesiwn 2 awr Mae llawer ohonom yn poeni am effaith y cynnydd mewn costau byw. Gan ddefnyddio pethau a ddysgwyd o seicoleg gadarnhaol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), byddwch yn derbyn awgrymiadau defnyddiol am...
Sgyrsiau Lles

Sgyrsiau Lles

Yn ôl i bob cwrs Sgyrsiau Lles Sesiwn 2 awr Mae’r dull Gwneud i Bob Contract Gyfrif (MECC) yn ein hannog i gael sgyrsiau gyda chydweithwyr am wneud gwelliannau i iechyd a lles. Mae’r sesiwn hwn yn edrych ar ffyrdd y gall pob un ohonom helpu i hyrwyddo newid ymddygiad...
Hunanofal i’r Hunangyflogedig

Hunanofal i’r Hunangyflogedig

Yn ôl i bob cwrs Hunanofal i’r Hunangyflogedig Nod y gweithdy 2 awr yma yw rhoi’r sgiliau i unigolion hunangyflogedig gyda strategaethau a sgiliau ymarferol i wella eu lles, rheoli straen, a sicrhau cydbwysedd bywyd-gwaith iach. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu am...