Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Yn ôl i bob cwrs Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Mae ein cwrs hyfforddiant, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru, yn darparu arweiniad a chymorth arbenigol i chi i gydnabod a chefnogi anghenion iechyd meddwl y bobl o’ch cwmpas, fel ffrindiau, aelodau teulu a...
Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle

Yn ôl i bob cwrs Meddwl yn gadarnhaol ar gyfer y gweithle Mae’r ffordd yr ydym yn dehongli’r byd o’n cwmpas a sut yr ydym yn meddwl amdanom ein hunain, yn effeithio ar y rhyngweithio a wnawn. Mae meddyliau yr ydym yn eu cael yn rheolaidd yn dechrau dod yn bethau a...
Lles Corfforol

Lles Corfforol

Yn ôl i bob cwrs Lles Corfforol Yn ystod y sesiwn hwn byddwn yn archwilio ffyrdd o roi hwb i’ch imiwnedd, bwyta’r bwydydd cywir i’ch cadw’n llawn egni, cael noson dda o gwsg a sut i gynnwys ymarfer corff yn eich amserlen brysur. Bydd y sesiwn hwn yn archwilio dulliau,...
Cymhelliant a Gwydnwch

Cymhelliant a Gwydnwch

Yn ôl i bob cwrs Cymhelliant a Gwydnwch Sut allwn ni gadw golwg ar agweddau sy’n newid a llwyth gwaith sy’n cynyddu gan hefyd ofalu amdanom ein hunain? Cadw’n iach ac aros yn y gwaith. Rydym yn edrych ar y ffordd y mae’r dull PERMA o gynyddu lefelau gwytnwch personol...
Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Goruchwyliaeth a Pherfformiad

Yn ôl i bob cwrs Goruchwyliaeth a Pherfformiad Mae’r sesiwn hyfforddi 2 awr hwn wedi ei fwriadu’n bennaf ar gyfer arweinwyr tîm a rheolwyr ac mae’n cynnwys y canlyniadau dysgu a ganlyn. Goruchwyliaeth dda Strwythuro goruchwyliaeth lwyddiannus Cydbwyso – y sefydliad v....