Lles yn y gweithle

Lles yn y gweithle

Cymorth i Gyflogwyr Gall agwedd ragweithiol tuag at lesiant y gweithlu dalu ar ei chanfed i’ch busnes. Nid menter lesiant unigol sydd dan sylw – mae’n ymwneud â newid y ffordd mae busnes yn digwydd. Rydym yn darparu cymorth a hyfforddiant am ddim i’ch helpu i greu...
Yn y Gwasanaeth Cefnogaeth Gwaith

Yn y Gwasanaeth Cefnogaeth Gwaith

Gall bod yn absennol o’r gwaith fod yn fwrn arnoch chi a’ch teulu mewn dim o amser. Gallwn ni eich helpu i ddod atoch eich hun unwaith eto. Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig cymorth am ddim a chwbl gyfrinachol i helpu gweithwyr i ddychwelyd i’r...
Seicoleg Gadarnhaol

Seicoleg Gadarnhaol

Seicoleg Gadarnhaol Mae’n bleser gan RCS gael gweithio gydag Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ar ei rhaglen ymchwil seicoleg gadarnhaol. Mae seicoleg gadarnhaol yn faes datblygol sy’n edrych ar wella hydwythedd a hybu ansawdd byw drwy ddatblygu ar gryfderau personol....
Lles yn y gweithle

Hwb

Cwrs hwyliog a rhyngweithiol yw Hwb!, sydd wedi’i anelu at adeiladu cadernid, cymhelliant, hyder a chyflogadwyedd. Mae Hwb! yn darparu ystod o arfau a thechnegau o’r maes seicoleg gadarnhaol a newid ymddygiad i gyfranogwyr er mwyn eu helpu i ddatblygu hunanhyder a...
Llogi ein lle

Llogi ein lle

Hire Our Space Our Rhyl premises has a number of meeting rooms available for hire by the hour or the day. Our large training room can seat up to 16 people, with flipchart stands and a projector and screen available on request We also have four smaller consulting rooms...