Paratoi eich Timau ar gyfer Dychwelyd i’r Gweithle

Dydd Iau 23ain Gorffennafam 10am

Ni fydd y broses o ddychwelyd i’r gweithle yn digwydd ar unwaith nac ar fyr-rybudd, ac mae nifer o sectorau yn y niwl ynghylch pryd y byddant yn gallu ail-agor eu drysau a chroesawu cwsmeriaid unwaith eto. Mae hwn yn gyfle i arweinwyr busnes o’r holl sectorau i gynllunio ar gyfer y broses o ddychwelyd i’r gweithle, gan sicrhau ystyriaeth o iechyd meddwl, a lles corfforol a chymdeithasol, a hefyd trin bob aelod o’r tîm yn deg a chyfartal.