Meddwl yn yr Gweithle

Wed, Sep 21, 10:00am – 11:30am

Adeiladwch wytnwch, cynyddwch ymwybyddiaeth, adnabyddwch adegau pan fydd angen eich cefnogaeth ar aelodau tîm.

Mae’r weminar hon yn ymwneud ag archwilio’r effaith y mae ein hiechyd meddwl yn ei chael arnom yn y gweithle; sut i adnabod arwyddion a symptomau lles cyfnewidiol; archwilio straen a’i effaith arnom ni.

Rydym yn trafod llawer o offer ymarferol ac awgrymiadau ar gyfer cefnogi ein hunain a chydweithwyr i aros yn iach mewn gwaith.

Expires Thursday September 22nd, 2022 2:39pm