Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch a Gweithwyr yn Dychwelyd i’r Gwaith

Thu, Oct 20, 10:00am – 11:30am

Gall absenoldeb oherwydd salwch gael effaith sylweddol ar gynhyrchiant, elw ac ysbryd. Mae’r gweminar hwn yn edrych ar ystod o strategaethau ar gyfer lleihau absenoldeb tymor byr, ac atal absenoldeb tymor byr rhag datblygu’n absenoldeb tymor hirach.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatrys problemau, rheoli llwyth gwaith, newidiadau rhesymol, a hyrwyddo llesiant mewn modd cadarnhaol.

Rydym yn edrych ar sut i gael trafodaethau cadarnhaol, gonest ac adeiladol gyda’ch gweithwyr wrth iddynt ddychwelyd i’r gwaith wedi cyfnod o absenoldeb, cadw ffocws ar ddatrysiadau, newidiadau a chynllunio ar gyfer y dyfodol ar gyfer pob unigolyn

Expires Friday October 21st, 2022 10:26am