Llogi Lle

Mae yna nifer o ystafelloedd cyfarfod yn ein swyddfa yn Rhyl sydd ar gael i’w llogi fesul awr neu am ddiwrnod.

Mae yna le i 16 o bob eistedd yn ein hystafell hyfforddi fawr gyda stand siart troi, taflunydd a sgrin ar gael os bydd angen.

Mae yma hefyd bedair ystafell ymgynghori lai ar gyfer 2-3 o bobl.

Mae yn fan eistedd gyfforddus yn y dderbynfa gyda wi-fi am ddim a chegin fach lle rydym yn rhedeg ein ‘caffi achlysurol’.

Mae yna nifer fach o unedau i’w rhentu fel swyddfeydd ar gael ar sail hir dymor, gofynnwch am fanylion.

Caiff ein swyddfa ei defnyddio gan nifer o sefydliadau i gynnal gwahanol wasanaethau a gweithgareddau gyda’r amcan o wella lles a chyflogadwyedd. Rydym yn awyddus i glywed gan asiantaethau neu fusnesau sydd am gynnal eu gweithgareddau o’n safle ni, yn enwedig pan maent yn cefnogi ein hamcanion ni.

I archebu o wybodaeth cysylltwch â:

Ystafell hyfforddi/cyfarfod
Hanner Diwrnod £35.00
Diwrnod Llawn £60.00
Lluniaeth (ar gyfer ystafelloedd cyfarfod)
Hanner Diwrnod y/person £1.50
Diwrnod Llawn y/person £2.50
Ystafell Fach Gyfweld
Fesul awr £7.00
Defnydd neilltuol o’r ardal lawr grisiau
Hanner Diwrnod £125.00
Diwrnod Llawn £200.00