Iechyd a Lles Dynion

Tue, Nov 1, 10:00am – 12:00pm

​Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o seicoleg gwrywaidd, a sut mae hyn yn berthnasol i iechyd a lles dynion. Rydym yn rhannu gwybodaeth arbenigol a chyfnewidiol am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y mae dynion yn eu hwynebu, yn awgrymu ffyrdd ymarferol o fynd i’r afael â’r materion hyn, ac yn cyfeirio at ystod o wasanaethau cymorth pellach.

Expires Wednesday November 2nd, 2022 3:28pm