Hyfforddiant Hyrwyddwyr Lles Yn Y Gwaith

Tue, Sep 20, 10:00am – 1:00pm

Bydd ein cwrs di-gost yn eich helpu i gyflwyno ‘hyrwyddwyr llesiant’ i’ch gweithle. Mae hyrwyddwr llesiant yno ar gyfer cydweithwyr pan fydd angen clust i wrando arnynt, yn cyfeirio at ble i fynd am gymorth arbenigol os oes angen, yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer problemau sydyn, ac yn ysgogi diwylliant iachach yn y gweithle. Ar ôl mynychu’r hyfforddiant hwn, byddwch yn cael mynediad at becyn adnoddau llesiant a’n Rhwydwaith Hyrwyddwyr Lles.

Expires Wednesday September 21st, 2022 12:03pm