Hyfforddiant Cyflogadwyedd Webinars

Mae ein gweithdy cyflogadwyedd rhyngweithiol 2 awr yn helpu cyfranogwyr i fagu hyder a pharodrwydd i gael swydd. Gall unigolion neidio ar ein rhaglen dreigl ar unrhyw adeg neu gallwch gomisiynu cwrs ar gyfer eich grŵp eich hun am brofiad mwy penodol. Rydym hefyd yn gallu cyflwyno cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Edrychwch yma am fanylion y cyrsiau sydd ar y gweill, neu cysylltwch â ni yn hello@rcs-wales.co.uk.

Cost: £35 y pen y gweithdy. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am drefnu cwrs yn benodol ar gyfer eich grŵp

Hunan Ofal. Sut i fod y fersiwn iachaf, hapusaf ohonoch chi eich hun May 18

Hunan Ofal. Sut i fod y fersiwn iachaf, hapusaf ohonoch chi eich hun

Wednesday 18th May at 10am

Tiwnio i mewn i’r hyn sydd ei angen arnoch chi a’ch corff i aros yn iach a ffynnu yn y gwaith. Rydym yn edrych ar bwysigrwydd cysgu, deiet, ymarfer corff ac ymlacio wrth gynnal llesiant.

  • Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.
  • Os ydych yn derbyn cefnogaeth gan RCS Wales eisoes, cysylltwch â’ch Arbenigwr Cyflogaeth am gefnogaeth i archebu lle ar y digwyddiad hwn.

Expires Thursday May 19th, 2022 9:57am

Cwsg! May 25

Cwsg!

Dydd Mercher 23 Mai am 10am

Deall pwysigrwydd cwsg

Archwiliwch sut mae trefn arferol, amgylchedd, straen a ffyrdd o feddwl yn effeithio ar ein cwsg

Dysgwch fwy am wyddoniaeth Cwsg fel REM, nid-REM, rhythmau circadian, cylchoedd cwsg, yr effaith y mae golau naturiol yn ei gael ar eich cwsg a mwy

Cymerwch amser i feddwl sut y gallwch chi yn bersonol wella’ch cwsg


Cyflwynir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg. 

Expires Thursday May 26th, 2022 10:10am