Staff ​BCUHB

Mae RCS yn falch o fod yn bartner Gwasanaeth Cymorth Llesiant Staff, yn cynnig cymorth iechyd a llesiant a therapïau i staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Bydd angen i unrhyw un sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer cymorth emosiynol gyda RCS gysylltu â Thîm Ymgynghorwyr Cymorth BIPBC drwy ffonio: 03000 853853 a bydd eich anghenion a’ch amgylchiadau’n cael eu trafod yn llawn, a bydd opsiynau priodol i fodloni eich anghenion yn cael eu trafod gyda chi.