Dod yn Gyflogwr Lles

Wed, Sep 28, 9:30am – 10:30am

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu Polisi Llesiant, neu sut i newid eich strwythurau i gefnogi unigolion sy’n cael trafferth. Mae’n anodd cydbwyso anghenion busnes a therfynau amser â lleihau straen a datblygu tîm. Mae ein Rhaglen Gweithio’n Dda yn cynnwys 3 cham syml i wella’ch ymarfer a chynyddu eich hyder i fynd i’r afael â llesiant.

Expires Thursday September 29th, 2022 2:44pm