Dod yn Gyflogwr Lles

Thu, Nov 17, 10:00am – 11:00am

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu Polisi Llesiant, neu sut i newid eich strwythurau i gefnogi unigolion sy’n ei chael hi’n anodd. Mae’n anodd cydbwyso anghenion a therfynau amser busnes â lleihau straen a datblygiad tîm. Mae ein Rhaglen Gweithio’n Dda yn cynnwys 3 cham syml i wella’ch ymarfer a gwella eich hyder i fynd i’r afael â llesiant.

Expires Friday November 18th, 2022 3:08pm