Cynlluniau Gweithredu Rheoli Straen a Lles

Wed, Oct 12, 10:00am – 11:30am

Archwilio sut y gallwn leihau effaith straen yn y gweithle a chefnogi lles a gwydnwch staff, gan ddefnyddio cynlluniau gweithredu llesiant.

Expires Thursday October 13th, 2022 3:45pm